Pijesak za vodene rezaA?e

Princip rada vodenog rezanja je baziran na prolazu vode kroz uski regulator protoka vode i reznu cijev pod visokim pritiskom. U dodiru sa materijalom kinetiA?ka energija se pretvara u energiju pritiska i na taj naA?in razreA?e materijal. Snaga i brzina vodenog mlaza reA?e mekane materijale, a uz dodatak abrazivnog pijeska proces rezanja se proA?iruje na gotovo sve moguAi??e materijale. KljuA? rezanja vodenim mlazom je u tome da mlaz mora biti koherentan. Debljina reza se kreAi??e od 0,08 mm do 1,3 mm ovisno o vrsti i debljini materijala koji se reA?e A?to ovoj tehnologiji daje veliku prednost u uA?tedi materijala. Sustav upravljanja na waterjet strojevima omoguAi??ava rezanje razliA?itih oblika sa velikom preciznoA?Ai??u i kvalitetom reza. Za razliku od metalnih rezaA?a, vodeni rezaA? se nikada neAi??e pregrijati ili otupiti.

A?istim vodenim mlazom moA?emo rezati mekA?e materijale kao A?to su papir, drvo, koA?a, tekstil i guma, dok dodavanjem abrazivnog pijeska moA?emo rezati prednisone 10. gotove sve ostale tvrde materijale kao to su kamen, staklo, metal, keramika i dr.

Abrazivni pijesak je netoksiA?na prirodna tvar koja se moA?e viA?ekratno koristiti i reciklirati. Granitni pijesak je odliA?an abraziv koji se, pomijeA?an s vodenim mlazom pod visokim tlakom, koristi za rezanje A?elika i drugih materijala. Nakon prikupljanja pijeska iz rudnika,pijesak se drobi u fino zrno; pijesak koji je zrnatosti odnosno mesh-a veAi??eg od 60 (250 mikrometara) koristi se za pjeskarenje. Pijesak tablet for sex power. zrnatosti-mesha od 60 (250 mikrometara) do 200 (74 mikrometara) se obiA?no koristi za rezanje vodenim mlazom, waterjetom. U tom rasponu, pijesak veAi??e zrnatosti se koristi za brA?i rad, dok se pijesak manje zrnatosti koristi za finije obrade.

NajveAi??i izvor abrazivnog pijeska danas se nalazi na bogatim pjeA?A?anim plaA?ama na Indijskim i Australskim obalama, stoga su najveAi??i proizvoAi??aA?i abrazivnog pijeska upravo Indija i Australija. VeAi??ina pijeska s plaA?e Tuticorin u Indiji je mesh-a 80, a veliA?ina zrna je od 56-100